Sınavlara Hazırlık ve Birebir Grup dersleri ile ilgili detaylı bilgi için:

Etkinlik Alanlarımız

Gelişim, Zeka ve Dikkat Testleri

Farklı yaş gruplarındaki bireylerin bilişsel, motor, sosyal, duygusal ve dil gelişimleri, zeka düzeyleri, dikkat becerileri ve konsantrasyonları gibi alanlarda değerlendirme yapmak için kullanılan standart testlerdir..

Moxo Testleri

Wisc r, Catell 2-A, Catell 3-A, Gessel Testi, Good Enough, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi Benton Görsel Bellek Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri Porteus Labirent Testi, Burdon Dikkat Testi, Bender Gestalt, Resim Analizi

Aile & Çocuk Mizaç Danışmanlığı

Çocuğunuzun ve kendinizin mizacını öğrenmek, aile içi iletişim kazalarını önlemek, çocuğunuzla doğru iletişimi kurabilmek, hangi aktiviteleri yapmanız gerektiğini bilmek için aile mizaç danışmanlığı programımızdan faydalanabilirsiniz.

Yeni Nesil Soruları Anlama

Yeni nesil sorular dikkat, akıl yürütme, düşünme gerektiren, işlem hatalarını ortaya çıkaran, işlem yeteneğini ölçen, üç boyutlu düşünebilme gerektiren sayısal, sözel mantık ile iç içe olan sorulardır.

Hızlı Okuma Programları

Hızlı okuma, metinleri daha hızlı ve etkili bir şekilde okumayı sağlayan teknikler ve stratejileri kullanarak okuma hızını artırmayı amaçlayan bir beceridir.

Dikkat Eksikliği & Konsantrasyon Problemleri

Dikkatle ilgili sorunlar motivasyon kaybına ve akademik başarının düşmesine sebep olur. Uyguladığımız testlerle ile tespit ettiğimiz dikkat sorunlarını terapötik bir yaklaşım sergileyerek çözmeyi hedefliyoruz.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu öğrencinin kendi potansiyelini en üst seviyeye çıkararak akademik başarısını ileriye taşımasını hedefler.

Disleksi & Dikkat Eksikliği

Standart testlere göre yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

Ödevlere Destek

Öğrencilere yardımcı olmak ve onlara öğrenme süreçlerinde rehberlik etmek için eğitimli danışmanlar eşlik eder. Özel olarak hazırlanan ödev destek programları ile kendilerine özgü öğrenme stillerine uygun çalışma yöntemleri önerir. .

Sınavlara Hazırlık, Öğrenci Koçluğu ve Zeka Testleri hakkında merak edilen sorularınızı bize gönderebilirsiniz?

Sınavlara Hazırlık, Gelişim, Zeka - Dikkat Testleri ve

Ödevlere Destek ile ilgili Makaleler